Záznamy výuky Manažera obchodu

Přípravné kroky ​​učitele​

 1. Učitel upřesní do středy 18 h před soustředěním na adresu kubalek@vse.cz časové bloky výuky. Záznam je automaticky prováděn v blocích výuky s prodloužením času o 15 minut. Standardní bloky výuky (předměty jsou akreditovány s 26 vyučovacími hodinami, do nichž se nezapočítavají přestávky):
  •  pátek
   • 09:15 – 10:45 (záznam do 11:00)
   • 11:00 – 12:30 (záznam do 12:45)
   • 13:30 – 15:00 (záznam do 15:15)
   • 15:15 – 16:45 (záznam do 17:00)
   • 17:00 – 18:30 (záznam do 18:45)
  • sobota
   • 09:15 – 10:45 (záznam do 11:00)
   • 11:00 – 12:30 (záznam do 12:45)
   • 13:45 – 15:15 (záznam do 15:30)
   • 15:30 – 17:00 (záznam do 17:15)
  • neděle
   • 09:15 – 10:45 (záznam do 11:00)
   • 11:00 – 12:30 (záznam do 12:45)
   • 13:45 – 15:15 (záznam do 15:30)
   • 15:30 – 17:00 (záznam do 17:15)
 2. Učitel si vyzvedne do pátku do 9 h (je možné již od úterý) na sekretariátu KOPKK NB 251 u paní Ing. Ouředníkové (helena.ourednikova@vse.cz, telefonní linka 5225):
  •  ​klíče
   • od učitelské katedry v posluchárně RB 211
   • od posluchárny RB 211
   • od skladu u posluchárny RB 211
  • bezdrátový mikrofon (s nabitými 2 tužkovými bateriemi)
  • (nabitou) náhradní sadu 2 tužkových baterií
 3. Učitel ověří, zda má funkční přístup do sekret​​ariátu NB 251 pomocí čipové identifikační karty.

Vlastní zá​znam​​​​​

 1. Učitel přijde o posluchrány RB 211 alespoň 5 minut před zahájením výuky.
 2. Učitele odemkne učitelskou katedru a zapne ozvučení učebny, tj.

  • Zapne horní menší krabičku.
  • Mediasite je spustěný trvale. Nevypínat jej.
  • Zapne větší zařízení v prostředním regálu.
  • Zapne větší zařízení ve spodním regálu.
 3. Učitel provede kontrolu ozvučení místnosti. Ozvučení je funkční chvíli po zapnutí výše uvedených zařízení. Mikrofon musí být puštěný a nikoliv v poloze Mute.

  Souběžně s ozvučením jde zvuk do Mediasitu. Frekvence posluchárny RB 211 je nastavena na mikrofonu: 769 850.)
  V případě problémů je možné požádat o pomoc pracovníky z audiovizuálního oddělení v kanceláři IB 135 (vedle menzy, telefonní linka 5877).
 4. Mediasite je v učitelské katedře (druhý regál odshora), nemusíte jej zapínat ani vypínat (zařízení s modrou svítící kontrolkou, v průběhu záznamu svítí kontrolka červeně).
 5. Mediasite automaticky zaznamenává výuku dle sjednaného kalendáře bloků výuky (viz výše).
 6. V průběhu výuky je učitel přihlášení k aplikaci Skype pro firmy (přihlášení uživatelským jménem dle InSIS včetně koncovky @vse.cz a heslem dle InSIS), aby mohl být osloven v případě technického problému (hlavně se zvukem, např. opomenuté zapnutí mikrofonu). Doporučené je nahlášení mobilního čísla na adresu kubalek@vse.cz pro případ problémů s počítačovou sítí nebo s aplikací Teams.
 7. Baterie v mikrofonu vydrží asi den. Jejich výměna je vhodná po půl dni, k tomu využít náhradní a v nabíječce ve skladu u RB 211 nechat nabíjet původní. Takto dvojici střídat.
 8. Na polední přestávku je možné učebnu zamknout klíčem.
 9. Po skončení výuky každý den učitel vypne ozvučení posluchárny (všechna tři zařízení v učitelské katedře).
 10. Po skončení výuky v neděli učitel nechá klíč, mikrofon a baterie na sekretariátu KOPKK NB 251 na stole paní sekretářky, na sekretariát má přístup pomocí čipové identifikační karty.

Další poznámky

 1. ​V každém ročníku jsou určeni 2 studenti jako asistenti záznamů. Mohou pomoci se zprovozněním ozvučení a s nabíjením náhradních baterií. Kontrolují na notebooku kvalitu záznamu (hlavně zvuk).
 2. Záznamy jsou dostupné na adrese http://mediasite.vse.cz ve větvi Manažer obchodu a to po přihlášení (uživatelské jméno bez @vse.cz a heslo dle InSIS). Studenti a učitelé vidí záznamy jen „svých“ předmětů.
 3. Pozastavení záznamů v průběhu záznam je možné i nadále. Je však komplikované (vzdáleným přístupem na Mediasite s využitím VPN školy). Není proto vhodné jej používat. Studenti při prohlížení přeskočí části bez výkladu včetně přestávek.
 4. Záznamy je možné později střihat. Střih je však pracný. Vyžaduje účast učitele. Není proto vhodné jej používat.
 5. Při dosavadních záznamech někdy nebylo na Mediasitu dostupné video. Potom je nutné o nezaznamenávané přestávce restartovat stisknutím modrého tlačítka Mediasite.