Bakalářský program Manažer obchodu je zaměřen na cílovou skupinu pracovníků, kteří neměli možnost získat vysokoškolské vzdělání v obvyklé době nebo potřebují své dříve nabyté vzdělání doplnit o nové poznatky odpovídající současným potřebám. Byl připraven na základě požadavku praxe, konkrétně Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Obsah a metody výuky byly zvoleny tak, aby umožňovaly studium při zaměstnání.

Veřejný web obsahuje základní informace. Podrobnosti jsou uvedeny v intranetu dostupném po přihlášení uživatelským jménem (včetně @vse.cz) a heslem dle InSIS.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: