Pro přijaté

Informace pro studenty přijaté na obor Manažer obchodu

Ve středu 19. 6. 2019 od 13 hodin asi do 18 hodin se sejdeme na učebně RB 211 (2. podlaží Rajské budovy VŠE v Praze na nám. W. Churchlla 4) na informační schůzce  (zápisu) pro studenty přijaté na bakalářské studium oboru Manažer obchodu v kombinované formě. Tato schůzka je pro Vás povinná.

Ve Vašem studiu budete moci využít rozsáhlou informační podporu. Budete moci např. průběžně sledovat stav svého studia v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS). Abyste se mohli úspěšně účastnit informační schůzky, je nutné připravit se na ni, nejlépe na notebooku, který si na schůzku vezmete.

Každý student potřebuje získat uživatelské jméno a dvě hesla pro práci v počítačové sítě školy:

 1. Heslo pro přístup do InSIS, intranetu fakulty a pošty.
 2. Heslo pro využívání bezdrátové sítě Eduroam dostupné ve všech areálech školy.

Proveďte proto do pondělí 17. 6. 2019 18 hodin následující přípravné operace:

A. Uživatelské jméno a heslo pro InSIS

 1. Uživatelské jméno a heslo nalezneme ve své elektronické přihlášce ke studiu. Zde je dostupné po elektronickém zápisu ke studiu, který proběhl po Vašem odsouhlasení nástupu do studia a předložení dokladů o předchozí praxi.
 2. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 3. V sekci Přijímací řízení vybereme odkaz Elektronická přihláška ke studiu na VŠE.
 4. Vybereme volbu Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek. (Pokud jsme zapomněli heslo pro vstup do přihlášky, můžeme si je znovu vygenerovat na základě rodného čísla a e-mailu po klepnutí do odkazu generování nového hesla.)
 5. Zadáme uživatelské jméno (číslo přihlášky) a heslo pro přihlášky.
 6. V horní části stránky se zobrazí uživatelské jméno (přihlašovací jméno) a heslo (přihlašovací heslo) do InSIS:
 7. Opíšeme
  • uživatelské jméno, které nás bude provázet celým studiem,
  • a heslo, které později můžeme změnit. Heslo si zkopírujeme do schránky.
 8. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 9. V sekci Osobní administrativa vybereme odkaz Přihlášení do osobní administrativy.
 10. Zadáme své výše zjištěné uživatelské jméno a heslo (heslo nejlépe ze schránky).

B. Změna hesla

 1. V sekci Nastavení informačního systému vybereme odkaz Změna hesla.
 2. Změníme úvodně vygenerované heslo. Nové heslo si dobře zapamatujeme.
 3. Uživatelské jméno a heslo je platné pro InSIS a Office 365.

C. Doporučené nastavení InSIS

 1. Abyste se poznali se svými spolužáky je vhodné nastavit zobrazování Vaší fotografie z InSIS ostatním uživatelům InSIS:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Zobrazovat fotografii hodnotu Po přihlášení.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
 2. Dále je vhodné zobrazit fotografii v Office 365:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Souhlas s přenosem fotky do Office 365 hodnotu Aino.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
   (V Office 365 si můžeme sami bez návaznosti na InSIS nastavit jinou fotografii.)
 3. InSIS umožňuje přenášet výuku (termíny soustředění) a termíny zkoušek do kalendáře Office 365. Nastavíme přenos:
  • Po přihlášení do InSIS vpravo nahoře klikneme do odkazu Otevřít vše.
  • V sekci ​Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu ​Konfigurace přenosu událostí do Office 365.
  • V řádku Výuka studenta klikneme do šipky ve sloupci Nastavit.
  • V poli Přenos do Office 365 vybereme hodnotu Ano a klikneme do tlačítka Uložit.
  • Obdobně nastavíme hodnotu Ano pro Termíny studenta.

D. Eduroam

 1. Abychom mohli v objektech školy využívat bezplatnou akademickou bezdrátovou síť Eduroam, musíme si pro ni vygenerovat heslo.
 2. V prohlížeči zadáme adresu https://eduroam.vse.cz/heslo
 3. Vyplníme jednotlivá pole:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS
  • Heslo do InSIS: dle InSIS
  • Nové heslo do eduroam: jiné heslo než v InSIS
  • Potvrzení nového hesla: stejné heslo jako v předchozím řádku
  • Nové heslo musí splňovat podmínky uvedené ve spodní části obrazovky.
  • Klepneme do tlačítka Změnit heslo.
 4. Heslo použijeme ve škole při prvním přihlašování do bezdrátové sítě Eduroam. Pozor za uživatelským jménem se píše navíc koncovka @vse.cz, např. uživatelské jméno může být novj01@vse.cz.

E. Výuka angličtiny

Výuka angličtiny probíhá ve všech třech letech studia a cílem je vás důkladně připravit na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky BEC Vantage, což je minimální úroveň, se kterou odchází studenti bakalářského studia na VŠE. Výuka v kombinované formě probíhá  v pátek ráno 7:30 – 9:00 před každým víkendovým soustředěním a jedno celé soustředění v letním semestru je věnováno angličtině. Probíraná učebnice je Business Benchmark upper intermediate 2nd edition, se kterou se pracuje v pátek a částečně o víkendu.

Po každém ročníku studenti skládají povinnou zkoušku (písemnou a ústní) z lekcí probraných v daném roce (8 lekcí v každém ročníku). V případě, že se student prokáže certifikátem Cambridge English BEC Vantage nebo BEC Higher, může si nechat uznat angličtinu za všechny tři ročníky studia a tím studium tohoto předmětu ukončit. Oba certifikáty je možné skládat přímo na VŠE.

Docházka není povinná, ale je bodovaná. Student si může zvolit variantu studia dle vlastního uvážení.

Doporučení dle výsledku testu u přijímací zkoušky (doporučujeme zúčastnit se první hodiny angličtiny):

 • 80 – 100 bodů a pokud běžně v rámci zaměstnání komunikujete v angličtině (ústně i písemně): nemusíte se zúčastňovat výuky, stačí se dostavit jen na závěrečnou zkoušku, ztrácíte
  • v 1. ročníku 25 bodů – 15 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu,
  • v 2. ročníku 23 bodů – 13 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu,
  • v 3. ročníku 22 bodů – 12 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu.
 • 79 a méně bodů: účastníte se výuky (v zimním semestru pátky ve dnech soustředění 7:30 – 9:00, v letním semestru pátky ve dnech soustředění 7:30 – 9:00, jedno víkendové soustředění).

F. Doporučené nastavení Office 365

 1. Každý student i zaměstnanec VŠE může bezplatně používat služby Office 365. Služby Office 365 jsou dostupné asi 2 dny po založení účtu v InSIS (zapsáním do studia).
 2. V InSIS je nutné alespoň 1 den po zapsání do studia změnit heslo tak, aby bylo využitelné i pro Office 365.
 3. Ve webovém prohlížeči zadáme adresu http://o365.vse.cz, popř. z adresy http://portal.office.com. Přihlásíme se:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS rozšířením o koncovku @vse.cz
  • Heslo dle InSIS
 4. Služby Office 365:
  • Pošta: webové čtení školní pošty (OWA – Outlook Web Access)
  • Kalendář: osobní kalendář, do něhož můžeme přenášet rozvrh hodin, termíny zkoušek (viz sekce C tohoto popisu) a vybrané události fakultního harmonogramu (viz sekce F)
  • Lidé: osobní kontakty
  • Yammer: interní sociální síť školy
  • OneDrive: úložiště souborů o velikosti 1 TB, z něhož můžeme sdílet složky či dokumenty s ostatními uživateli školy
  • SharePoint: interní týmové weby školy (intranet), zejména Intranet FMV, který obsahuje části:
  • Pedagogika: informace o kreditním systému a InSIS
   • Kvalifikační práce: informace o fázích tvorby bakalářské a diplomové práce
   • Kalendář FMV: harmonogram semestru s možností kopírování do osobního kalendáře
  • Planner​: plánování úkolů
  • Project: správa a řízení projektů
  • Úkoly: evidence úkolů s možností odkazů na e-mailové zprávy
  • Delve: vyhledávání informací ve OneDrive pro firmy, týmových webech, připojených souborech pošty
  • Video: interní videa školy
  • Word Online: online verze textového procesoru Word
  • Excel Online: online verze tabulkového programu Excel
  • PowerPoint Online: online verze prezentačního programu PowerPoint
  • OneNote Online: online verze aplikace OneNote na poznámky z výuky i jiných oblastí
  • Sway: rychlá tvorba prezentací s využitím fotografií a videa
  • Forms: dotazníky, kvízy, průzkumy, registrace na akce, formulářů pro hodnocení akcí
 5. Nastavení časového pásma v poště (možná, že je již nastaveno):
  • Vybereme v spouštěči aplikací (vlevo nahoře) aplikaci Pošta.
  • Klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a v sekci Moje nastavení aplikací vybereme Pošta.
  • V sekci Obecné klikneme do odkazu Časové pásmo.
  • V poli Aktuální časové pásmo vybereme hodnotu (UTC +01:00) Praha, ….
  • Klikneme do tlačítka Uložit.
 6. Nastavení časového pásma pro osobní úložiště OneDrive pro firmy:
  • Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci OneDrive.
   V dialogovém okně Využijte SharePoint na maximum ponecháme zaškrtnuté pole Nastavit sociální funkce a klikneme do tlačítka OK.
  • Nestahujeme klientskou aplikaci OneDrive pro firmy.
  • Klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a vybereme Nastavení webu.
  • V sekci  Správa webu klikneme do odkazu Místní nastavení.
   V poli Časové pásmo vybereme hodnotu (GMT +01:00) Prague.
  • Klikneme do tlačítka Uložit.
 7. Nastavení aplikace Yammer:
  • ​Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci Yammer.
  • Dialogové okno Who do you work with ukončíme bez nastavení stisknutím klávesy Escape.
  • Dole v levém sloupci klikneme do tlačítka Settings (ozubené kolečko) a do volby Edit settings.
  • Nahoře klikneme do záložky Preferences.
  • V poli Language vybereme Český.
  • V poli Časové pásmo vybereme hodnotu (UTC +01:00) Praha, …
 8. Nastavení aplikace SharePoint:
  • ​Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci SharePoint.
  • V uvítací obrazovce klikneme třikrát do tlačítka Další a na závěr do tlačítka Pojďme na to.
  • V levé sekci Odkazy klikneme do odkazu Rozcestník VŠE a v něm do dlaždice Intranet FMV.
  • Klikneme do dlaždice Pedagogika. Potom vpravo nahoře do odkazu Sledovat a tlačítkem Zpět se vrátíme na předchozí stránku.
  • Klikneme do dlaždice Kvalifikační práce. Potom vpravo nahoře do odkazu Sledovat a tlačítkem Zpět se vrátíme na předchozí stránku.
  • Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci ​SharePoint.
  • Nyní jsou již v sekci Weby/Sledování vybrané dva sledované weby Kvalifikační práce a Pedagogika.
 9. Nastavení fotografie:
  • Klikneme do tlačítka s fotografií uživatele vpravo nahoře.
  • Klikneme do odkazu změnit.
  • Klikneme do tlačítka Vybrat soubor.
  • Dohledáme fotografii v adresářové struktuře.
  • Klikneme do tlačítka Uložit.

Vícedruhový záznam informační schůzky

Pro netrpělivé je k dispozici záznam první a druhé​ části informační schůzky z minulého roku.

Co si vzít s sebou

 • notebook
 • heslo pro InSIS a Eduroam
 • 370 Kč na případný nákup čipové studentské karty ISIC

Program informační schůzky a harmonogram dalších soustředění

Informační schůzka začne (na učebně SB 308) fotografováním pro InSIS a identifikační kartu. Je proto nutné přijít včas ve 13 hodin.
Po fotografování následuje přednáška o InSIS, Office 365 a organizaci kombinované formy studia.

Na informační schůzce proběhne asistovaná registrace předmětů na 1. semestr. V InSIS zatím registraci neprovádějte.

Plán povinných soustředění v zimním semestru 2019/20:

 • středa 19. 6. 2019: (13:00 – 18:00): Úvodní informační schůzka
 • 6. – 8. 9. 2019: 2OP813/2OP815 Manažerská informatika 1/Trénink komunikačních dovedností
 • 13. – 15. 9. 2019: 2OP813/2OP815 Manažerská informatika 1/Trénink komunikačních dovedností
 • 20. – 22. 9. 2019: 2OP811 Ekonomie
 • 18. – 20. 10. 2019: 2OP812 Základy statistiky
 • 22. – 24. 11. 2019: 2OP816 Finanční účetnictví

Pokyny pro náhradníky zastupující přijaté studenty

Ve výjimečných případech může na základě žádosti doc. Kubálkovi (kubalek@vse.cz) zastoupit studenta náhradník. ​Náhradník by měl mít na informační schůzce notebook s aktivním připojením k Internetu (např. studentův s připraveným eduoroamem). Vyslechne všechny instrukce a vyřídí formality.

Nemůže však vyřídit identifikační kartu, neboť předpokladem je fotografování. Fotografování a individuální získání identifikační karty musí zařídit student sám na správě identifikačních karet ve stanovených hodinách, viz https://ci.vse.cz/id-karty/.

Informace z informační schůzky