Pro přijaté

Informace pro studenty přijaté na program Manažer obchodu

V úterý 23. 6. 2020 od 15 hodin asi do 19 hodin se sejdeme na online informační schůzce pro studenty přijaté na bakalářské studium oboru Manažer obchodu v kombinované formě. Tato schůzka je pro Vás povinná.

Online schůzka se koná prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Ke schůzce se lze připojit prostřednictvím desktopové aplikace Microsoft Teams nebo bez instalace aplikace Microsoft Teams. (Vhodné prohlížeče: Google Chrome nebo Microsoft Edge.) Připojení ke schůzce se realizuje kliknutím do adresy schůzky: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Je vhodné seznámit se s používáním Microsoft Teams na schůzce prohlédnutím instruktážního videa.

Ve Vašem studiu budete moci využít rozsáhlou informační podporu. Budete moci např. průběžně sledovat stav svého studia v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS). Abyste se mohli úspěšně účastnit informační schůzky, je nutné připravit se na ni, nejlépe na počítači, který využijete na schůzce.

Každý student potřebuje získat uživatelské jméno a dvě hesla pro práci v počítačové sítě školy:

 1. Heslo pro přístup do InSIS, intranetu fakulty a pošty.
 2. Heslo pro využívání bezdrátové sítě Eduroam dostupné ve všech areálech školy.

Proveďte proto do pondělí 22. 6. 2020 18 hodin následující přípravné operace:

A. Uživatelské jméno a heslo pro InSIS

 1. Uživatelské jméno a heslo nalezneme ve své elektronické přihlášce ke studiu. Zde je dostupné po elektronickém zápisu ke studiu, který proběhl po Vašem odsouhlasení nástupu do studia a předložení dokladů o předchozí praxi.
 2. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 3. V sekci Přijímací řízení vybereme odkaz Elektronická přihláška ke studiu na VŠE.
 4. Vybereme volbu Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek. (Pokud jsme zapomněli heslo pro vstup do přihlášky, můžeme si je znovu vygenerovat na základě rodného čísla a e-mailu po klepnutí do odkazu generování nového hesla.)
 5. Zadáme uživatelské jméno (číslo přihlášky) a heslo pro přihlášky.
 6. V horní části stránky se zobrazí uživatelské jméno (přihlašovací jméno) a heslo (přihlašovací heslo) do InSIS:
 7. Opíšeme
  • uživatelské jméno, které nás bude provázet celým studiem,
  • a heslo, které později můžeme změnit. Heslo si zkopírujeme do schránky.
 8. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 9. V sekci Osobní administrativa vybereme odkaz Přihlášení do osobní administrativy.
 10. Zadáme své výše zjištěné uživatelské jméno a heslo (heslo nejlépe ze schránky).

B. Změna hesla

 1. V sekci Nastavení informačního systému vybereme odkaz Změna hesla.
 2. Změníme úvodně vygenerované heslo. Nové heslo si dobře zapamatujeme.
 3. Uživatelské jméno a heslo je platné pro InSIS a Office 365.

C. Doporučené nastavení InSIS

 1. Abyste se poznali se svými spolužáky je vhodné nastavit zobrazování Vaší fotografie z InSIS ostatním uživatelům InSIS:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Zobrazovat fotografii hodnotu Po přihlášení.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
 2. Dále je vhodné zobrazit fotografii v Office 365:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Souhlas s přenosem fotky do Office 365 hodnotu Ano.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
   (V Office 365 si můžeme sami bez návaznosti na InSIS nastavit jinou fotografii.)
 3. InSIS umožňuje přenášet výuku (termíny soustředění) a termíny zkoušek do kalendáře Office 365. Nastavíme přenos:
  • Po přihlášení do InSIS vpravo nahoře klikneme do odkazu Otevřít vše.
  • V sekci ​Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu ​Konfigurace přenosu událostí do Office 365.
  • V řádku Výuka studenta klikneme do šipky ve sloupci Nastavit.
  • V poli Přenos do Office 365 vybereme hodnotu Ano a klikneme do tlačítka Uložit.
  • Obdobně nastavíme hodnotu Ano pro Termíny studenta.

D. Eduroam

 1. Abychom mohli v objektech školy využívat bezplatnou akademickou bezdrátovou síť Eduroam, musíme si pro ni vygenerovat heslo.
 2. V prohlížeči zadáme adresu https://eduroam.vse.cz/heslo
 3. Vyplníme jednotlivá pole:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS
  • Heslo do InSIS: dle InSIS
  • Nové heslo do eduroam: jiné heslo než v InSIS
  • Potvrzení nového hesla: stejné heslo jako v předchozím řádku
  • Nové heslo musí splňovat podmínky uvedené ve spodní části obrazovky.
  • Klepneme do tlačítka Změnit heslo.
 4. Heslo použijeme ve škole při prvním přihlašování do bezdrátové sítě Eduroam. Pozor za uživatelským jménem se píše navíc koncovka @vse.cz, např. uživatelské jméno může být novj01@vse.cz.

E. Výuka angličtiny

Výuka angličtiny probíhá ve všech třech letech studia a cílem je vás důkladně připravit na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky BEC Vantage, což je minimální úroveň, se kterou odchází studenti bakalářského studia na VŠE. Výuka v kombinované formě probíhá  v pátek ráno 7:30 – 9:00 před každým víkendovým soustředěním a jedno celé soustředění v letním semestru je věnováno angličtině. Probíraná učebnice je Business Benchmark upper intermediate 2nd edition, se kterou se pracuje v pátek a částečně o víkendu.

Po každém ročníku studenti skládají povinnou zkoušku (písemnou a ústní) z lekcí probraných v daném roce (8 lekcí v každém ročníku). V případě, že se student prokáže certifikátem Cambridge English BEC Vantage nebo BEC Higher, může si nechat uznat angličtinu za všechny tři ročníky studia a tím studium tohoto předmětu ukončit. Oba certifikáty je možné skládat přímo na VŠE.

Docházka/účast na online výuce není povinná, ale je bodovaná. Student si může zvolit variantu studia dle vlastního uvážení.

Doporučení dle výsledku testu u přijímací zkoušky (doporučujeme zúčastnit se první hodiny angličtiny):

 • 80 – 100 bodů a pokud běžně v rámci zaměstnání komunikujete v angličtině (ústně i písemně): nemusíte se zúčastňovat výuky, stačí se dostavit jen na závěrečnou zkoušku, ztrácíte
  • v 1. ročníku 25 bodů – 15 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu,
  • v 2. ročníku 23 bodů – 13 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu,
  • v 3. ročníku 22 bodů – 12 docházka, 10 prezentace, která se dělá během víkendu.
 • 79 a méně bodů: účastníte se výuky (v zimním semestru pátky ve dnech soustředění 7:30 – 9:00, v letním semestru pátky ve dnech soustředění 7:30 – 9:00, jedno víkendové soustředění).

F. Doporučené nastavení Office 365 (nyní Microsoft 365)

 1. Každý student i zaměstnanec VŠE může bezplatně používat služby Office 365. Služby Office 365 jsou dostupné asi 2 dny po založení účtu v InSIS (zapsáním do studia).
 2. V InSIS je nutné alespoň 1 den po zapsání do studia změnit heslo tak, aby bylo využitelné i pro Office 365.
 3. Ve webovém prohlížeči zadáme adresu http://o365.vse.cz, popř. z adresy http://portal.office.com. Přihlásíme se:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS rozšířením o koncovku @vse.cz
  • Heslo dle InSIS
 4. Služby Office 365:
  • Pošta: webové čtení školní pošty (OWA – Outlook Web Access)
  • Kalendář: osobní kalendář, do něhož můžeme přenášet rozvrh hodin, termíny zkoušek (viz sekce C tohoto popisu)
  • Lidé: osobní kontakty
  • Yammer: interní sociální síť školy
  • OneDrive: úložiště souborů o velikosti 1 TB, z něhož můžeme sdílet složky či dokumenty s ostatními uživateli školy
  • SharePoint: interní týmové weby školy (intranet), zejména Intranet FMV, který obsahuje v části Intranet studentů obsahuje mj.:
   • Studijní situace a jejich řešení
   • Kvalifikační práce
   • Návod k InSIS
  • Pedagogika: informace o kreditním systému a InSIS
   • Kvalifikační práce: informace o fázích tvorby bakalářské a diplomové práce
   • Kalendář FMV: harmonogram semestru s možností kopírování do osobního kalendáře
  • Planner​: plánování úkolů
  • Project: správa a řízení projektů
  • Úkoly: evidence úkolů s možností odkazů na e-mailové zprávy
  • Delve: vyhledávání informací ve OneDrive pro firmy, týmových webech, připojených souborech pošty
  • Stream: interní videa školy
  • Word Online: online verze textového procesoru Word
  • Excel Online: online verze tabulkového programu Excel
  • PowerPoint Online: online verze prezentačního programu PowerPoint
  • OneNote Online: online verze aplikace OneNote na poznámky z výuky i jiných oblastí
  • Sway: rychlá tvorba prezentací s využitím fotografií a videa
  • Forms: dotazníky, kvízy, průzkumy, registrace na akce, formulářů pro hodnocení akcí
 5. Nastavení časového pásma v poště (možná, že je již nastaveno):
  • Vybereme v spouštěči aplikací (vlevo nahoře) aplikaci Outlook.
  • Klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a vpravo dole klikneme do odkazu Zobrazit všechna nastavení Outlooku.
  • V sekci Obecné vybereme kartu Jazyk a čas.
  • V poli Aktuální časové pásmo vybereme hodnotu (UTC +01:00) Praha, ….
 6. Nastavení fotografie:
  • Na domovské stránce Office 365 klikneme do tlačítka s fotografií uživatele vpravo nahoře.
  • Vlevo klikneme do obrázku fotografie.
  • Klikneme do odkazu Nahrát novou fotku.
  • Dohledáme fotografii v adresářové struktuře.
  • Klikneme do tlačítka Použít.

Program informační schůzky a harmonogram dalších soustředění

Na informační online schůzce proběhne asistovaná registrace předmětů na 1. semestr. V InSIS zatím registraci neprovádějte.

Plán povinných soustředění v zimním semestru 2020/2021: https://mn.vse.cz/rozvrh-soustredeni/rocnik1/

Nahrávky online informační schůzky