Rozvrh soustředění – 3. ročník

zimní semestr 2024/2025

termín ident předmět a vyučující
pá 13. 9. 2024, 9:15 – 12:30, RB 211
2OP855 Seminář ke zpracování bakalářské práce
Mgr. Sadílek
pá 11. 10. 2024, 9:15 – 18:30, RB 211
so 12. 10. 2024, 8:00 – 15:45, RB 211
ne 13. 10. 2024, 8:00 – 15:45, online
2OP851 Retail Management 2
Ing. Zeman
pá 8. 11. 2024, 9:15 – 18:30, RB 211
so 9. 11. 2024, 8:00 – 15:45, RB 211
ne 10. 11. 2024, 8:00 – 15:45, online
2OP852 Výzkum trhu
Ing. Postler
pá 6. 12. 2024, 9:15 – 18:30, RB 211
so 7. 12. 2024, 8:00 – 15:45, RB 211
ne 8. 12. 2024, 8:00 – 15:45, online
2OP857 Podnikatelský plán
Ing. Filipová
pá 13. 9. 2024, 7:30 – 9:00, RB 211
pá 11. 10. 2024, 7:30 – 9:00, RB 211
pá 8. 11. 2024, 7:30 – 9:00, RB 211
pá 6. 12. 2024, 7:30 – 9:00, RB 211
2OP865 Angličtina 3
T. L. Burdick, RB 211 (bez rozdělení na skupiny)
pá 3. 1. 2025, 8:00 – 17:15, SB 208
so 4. 1. 2025, 8:00 – 15:45, SB 208
ne 5. 1. 2025, 8:00 – 15:45, online
2OP863 Manažerská informatika 4 (představení)
doc. Kubálek

letní semestr 2024/2025

termín ident předmět a vyučující
pá 7. 2. 2025, 8:00 – 17:15, RB 211
so 8. 2. 2025, 8:00 – 15:45, RB 211
ne 9. 2. 2025, 8:00 – 15:45, online
pá 28. 2. 2025, 7:30 – 9:00, RB 211
pá 21. 3. 2025, 7:30 – 9:00, RB 211
2OP865 Angličtina 3
T. L. Burdick, online (bez rozdělení na skupiny)
pá 28. 2. 2025, 9:15 – 18:30, RB 211
so 1. 3. 2025, 8:00 – 15:45, RB 211
ne 2. 3. 2025, 8:00 – 15:45, online
2OP862 Podnikové finance 3
prof. Marek
pá 21. 3. 2025, 9:15 – 18:30, SB 208
so 22. 3. 2025, 8:00 – 15:45, SB 208
ne 23. 3. 2025, 8:00 – 15:45, online
2OP867 Podnikové informační systémy
doc. Kubálek
mimosemestrální kurz
přihlášení na termín v InSIS
2OP864A Státní závěrečná zkouška z oboru
prof. Machková
mimosemetrální kurz
přihlášení na termín v InSIS
2OP864B Obhajoba bakalářské práce
prof. Machková