Video představení studijního programu

Odborná garantka programu
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
o Manažeru obchodu:

 • Náš záměr
 • Studium je možné zvládnout i při zaměstnání
 • Struktura předmětů
 • Přijímací zkouška
 • Otázky vycházejí z publikovaných okruhů
 • Zdroje dalších informací

Organizační garant programu
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
o Manažeru obchodu:

 • Organizace soustředění
 • Kreditový systém
 • Integrovaný studijní informační systém (InSIS)
 • Záznamy výuky
 • Office 365

Studentka
Marcela Babická
o Manažeru obchodu:

 • Bloková výuka
 • Zkoušky
 • Pět výukových bloků za semestr
 • Záznamy výuky
 • Kvalita přednášejících
 • Volitelná rychlost studia
 • Rady do studia
 • Spolupráce studentů