Video představení studijního programu

Odborná garantka programu
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
o Manažeru obchodu:

 • Studijní program Manažer obchodu
 • Struktura programu Manažer obchodu
 • Organizace výuky
 • Příklad rozvrhu v prvním semestru
 • Příjímací řízení
 • Časté otázky
 • Důležité termíny
 • Kde získat další informace?
 • Závěr

Studentka
Marcela Babická
o Manažeru obchodu:

 • Bloková výuka
 • Zkoušky
 • Pět výukových bloků za semestr
 • Záznamy výuky
 • Kvalita přednášejících
 • Volitelná rychlost studia
 • Rady do studia
 • Spolupráce studentů