Časté otázky – FAQ

 • Jak se uznává dvouletá praxe?
  • Podmínkou přijetí do programu je mj. minimálně dvouletá praxe. Uznatelnost praxe a materiály pro uznání je vzhledem k individuálním okolnostem každého uchazeče vhodné konzultovat se studijní referentkou programu Ing. Jarmilou Kopeckou (jarmila.kopecka@vse.cz, telefon 224 095 241).
 • Které předměty lze uznat z předchozího studia?
  • Pokud student studuje program podruhé, je možné uznat předměty z předchozího studia, pokud datum konání jejich zkoušky není starší než 3 roky a výsledná klasifikace předmětu je 1 a 2. Podrobněji viz web fakulty.
 • Jak se uznává angličtina?
  • Výuka angličtiny probíhá formou tří předmětů Angličtina 1 – 3 ve všech třech letech studia. Jednotlivé předměty jsou zakončeny zkouškou.
  • Cílem je připravit studenta na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky B2 BEC Vantage. (Obě zkoušky je možné skládat i na Katedře anglického jazyka VŠE.)
  • Pokud jste úspěšně složili zkoušku Cambridge English B2 BEC Vantage nebo C1 BEC Higher, můžete si nechat všechny předměty uznat.
  • V případě uznání student čerpá příslušných 18 kreditů za 3 předměty angličtiny a je mu strhnut úměrný počet rezervních kreditů (pětina, tj. 3,6 kreditu).
  • Bližší informace podá Mgr. Halka Čapková, Ph.D. – garantka předmětů Angličtina 1 – 3 (halka.capkova@vse.cz).