Přijímací zkoušky

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; poplatek ve výši 930,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Termín podávání přihlášek: 1. prosinec 2023 – 30. dubna 2024

Online den otevřených dveří pro zájemce o kombinované studium:

  • úterý 19. prosince 2023, 18 – 19 h
  • středa 21. února 2023, 18 – 19 h
  • středa 27. března 2023, 18 – 19 h

Termín přijímacích zkoušek:  úterý 11. června 2024

Termín informační schůzky pro nově přijaté studenty: úterý 25. června 2024, 15 – 19 h

Pravděpodobný počet přijatých: 60

Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky

Vykonání přijímací zkoušky ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout maximálně 1 000 bodů.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Dalšími podmínkami přijetí jsou:

  • minimálně dvouletá praxe (obor proto není určen pro čerstvé maturanty),
  • vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z angličtiny.