Profil absolventa

Studijní obor Manažer obchodu připravuje pro řídící pozice na úrovni středního managementu obchodních organizací. Absolventi jsou schopni používat nástroje všech podnikohospodářských disciplín – marketingu, výzkumu trhu, komerčních komunikací, účetnictví, podnikových financí a podnikových informačních systémů. Získají potřebné právní znalosti v oblasti obchodního a pracovního práva a dobře se orientují v evropském podnikatelském prostředí.

Ovládají manažerskou informatiku na úrovni evropských standardů a mají jazykovou kompetenci v anglickém jazyce. Absolventi mají specializované znalosti z oblasti retailingu v oblasti řízení obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení sortimentu, spolupráce s obchodními partnery a vedení spolupracovníků.