Změna harmonogramu a formy soustředění

Od akademického roku 2020/2021 dochází ke změně harmonogramu a formy soustředění výuky:
viz Forma výuky