Výsledky studentské ankety potvrdily kvalitu programu Manažer obchodu

Studentské ankety poskytují garantu studijního programu i jednotlivým vyučujícím důležitou zpětnou vazbu. Dotazování na Vysoké škole ekonomické v Praze probíhá po skončení každého semestru během zkouškového období . Hodnocení probíhají dvakrát ročně a umožňují studentům vyjádřit svůj názor na každý předmět, který studovali v daném semestru. Kromě toho, anketa umožňuje studentům ohodnotit vyučující, kteří se podíleli na výuce daného předmětu. Report, který mají učitelé k dispozici,  zahrnuje časový vývoj hodnocení od zimního semestru 2019/2020 až po současné výsledky.

Studenti Manažera obchodu využili možnost vyjádřit svůj názor v akademickém roce 2023/2024 více v letním semestru (87 hodnocení) než v zimním semestru (44 hodnocení). Věříme, že míra responze bude i nadále stoupat. Těší nás, že výsledky  hodnocení (škála 1 – 4) byly u většiny předmětů nadprůměrné. Celkově bylo průměrné hodnocení všech předmětů následující:

  • kvalita předmětu = 3,61
  • přínosnost předmětu = 3,69
  • dostupnost literatury = 3,64
  • obtížnost předmětu = 3,65

Děkujeme všem studentům, kteří se do ankety zapojili!