Uzávěrka přihlášek do bakalářského studia je 30. dubna 2024

Studijní obor Manažer obchodu připravuje pro řídící pozice na úrovni středního managementu obchodních organizací. Absolventi jsou schopni používat nástroje všech podnikohospodářských disciplín – marketingu, výzkumu trhu, komerčních komunikací, účetnictví, podnikových financí a podnikových informačních systémů. Získají potřebné právní znalosti v oblasti obchodního a pracovního práva a dobře se orientují v evropském podnikatelském prostředí.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; poplatek ve výši 930,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Dalšími podmínkami přijetí jsou:

  • minimálně dvouletá praxe (obor proto není určen pro čerstvé maturanty),
  • vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z angličtiny.

Přijímací zkoušky se budou konat 11. června 2024.