Úvodní informační schůzka nově přijatých studentů s garanty programu Manažer obchodu

Zájem o kombinovaný bakalářský studijní program Manažer obchodu každoročně stoupá. Do přijímacího řízení na akademický rok 2024/2025 se přihlásilo celkem 104 zájemců, z nichž 74 bylo přijato ke studiu. V úterý 25. června 2024 proběhla tradiční informační schůzka nově přijatých studentů s garantkou studijního programu prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. a organizačním garantem doc. Ing. Tomášem Kubálkem, CSc. Setkání se studenty se zúčastnily i studijní referentky a vedoucí Katedry anglického jazyka Mgr. Halka Čapková, Ph.D.

Nahrávka, přepis, prezentace schůzky a úkoly jsou dostupné na webu Manažera obchodu.

Výuka bude zahájena 23.8. 2024, kdy první skupina absolvuje předmět Manažerská informatika 1 a druhá skupina předmět Trénink komunikačních dovedností. Výuka všech předmětů probíhá v blocích, vždy od pátku do neděle.

Nově přijatým studentům gratulujeme a přejeme hodně studijních úspěchů!