Posilová paralelka výuky předmětu 2OP863 Manažerská informatika 4

Na základě žádosti studentů na schůzce garantky programu a studentů byla posílena kapacita předmětu 2OP863 Manažerská informatika 4 doplněním posilové paralelky (Skupina 1). Všichni studenti, kteří registrovali svůj zájem v dotazníku byli zapsáni do příslušné rozvrhové akce studijní referentkou v pátek 18. 12. 2020.

Předmět 2OP863 Manažerská informatika 4 je tedy v lednu 2021 vyučován ve dvou paralelkách:

  • Skupina 1: pá 8. 1. – ne 8. 1. 2021
  • Skupina 2: pá 15. 1. – ne 17. 1. 2021

Je vyučován online formou v Microsoft Teams.