doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. členem představenstva SOCRu na dalších pět let

Dne 15. 5. 2024 proběhla valná hromada Svazu obchodu a cestovního ruchu, kde se také volilo nové vedení SOCRu včetně představenstva. 

Členem představenstva (a zástupcem VŠE) bude i v dalších pěti letech Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. (z Katedry mezinárodního podnikání FMV). Tímto se FMV VŠE nadále daří udržovat a posilovat kontakt s významnými institucemi a firmami na retailovém trhu v České republice. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu je vrcholovým reprezentantem českého obchodu a cestovního ruchu. Je respektován odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi. 

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.,

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.,

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., působí na VŠE od roku 2005 jako asistent, od roku 2020 jako docent. Věnuje se zejména problematice komerčních komunikací, brandingu a retail marketingu. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail business, Retail marketing a Retail management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém jazyce. Působí také jako hostující profesor na University of Northern Colorado v USA a dalších univerzitách v zahraničí (Španělsko, Irsko, Rakousko). Ve svých výzkumných aktivitách se vedle brandingu věnuje také společenské odpovědnosti firem, green marketingu a udržitelnosti.