Akademický rok končí obhajobami bakalářských prací studentů

V akademickém roce 2023/2024 se k obhajobě bakalářské práce přihlásilo celkem 30 studentů 3. ročníku bakalářského studijního programu Manažer obchodu. Úroveň bakalářských prací byla velmi dobrá a někteří studenti díky vynikajícím studijním výsledkům  dokonce aspirují na červený diplom. Obhajoby probíhají před komisí, v níž je vždy přítomen i vedoucí bakalářské práce každého studenta. Obhajoba je zahájena prezentací studenta, následuje hodnocení kvality spolupráce vedoucím práce a živá diskuze se členy komise. Ve včerejší komisi jsme měli to potěšení se setkat hned se dvěma adepty na červený diplom. Jednalo se o Martina Egriho (vedoucí BP prof. Ing. Hana Machková, CSc.; na snímku s členem komise Ing. Jiřím Zemanem, Ph.D.) a JUDr. Ondřeje Musila (vedoucí BP Ing. Jakub Zezula, Ph.D.).

 

Úspěšným studentům gratulujeme a těšíme se na setkání na promocích!