Absolvent Manažera obchodu získal v navazujícím magisterském studiu červený diplom

Ing. Aleš Jelínek patřil již během studií bakalářského studijního programu k vynikajícím studentům, kteří projevovali o studium managementu hluboký zájem. Po ukončení studia na Fakultě mezinárodních vztahů se rozhodl pokračovat v navazujícím magisterském studium v kombinované formě studia na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Studium zakončil se studijním průměrem 1,34 a získal tak červený diplom. Děkan Fakulty managementu dále ocenil  jeho diplomovou práci  „Faktory ovlivňující výběr realitního zprostředkovatele prodávajícím nemovitosti“. Panu inženýrovi srdečně blahopřejeme!