Scroll

Den otevřených dveří všech fakult VŠE proběhne v úterý 20. 12. 2022 (9:00 – 14:00). Těšíme se na vás v naší budově v Praze na Žižkově. Čeká vás pestrý program:

  • přednášky fakult,
  • prohlídky školy se staršími studenty,
  • informace o možnosti studia v angličtině,
  • soutěž o iPhone,
  • prezentace studentských organizací,
  • fotokoutek a mnoho dalších aktivit.

Poznej VŠE a přijď v úterý 20. 12. 2022. 

Program

Prezentace bakalářského a navazujícího magisterského studia na stáncích fakult
9:00-14:00 , atrium Rajské budovy (RB)
Prezentace pracovišť a studentských organizací
9:00-14:00, přízemí a 1. patro RB
Komentované prohlídky kampusu se soutěží o ceny
9:00-13:30, atrium RB
Každou celou hodinu prezentace jednotlivých fakult pro zájemce o bakalářské studium
9:00-12:00, učebny ve 1. patře RB

Doprovodný program

Ekonomie hrou aneb jak vypadá experiment v laboratoři?

Zní Vám „laboratoř experimentální ekonomie“ jako něco nepatřičného? Tak se přijďte podívat, jak může vypadat moderní experimentální výzkum ekonomie. Připravena pro Vás bude „Public Goods Game“, při které si prakticky ověříte, jak se lidé rozhodují při příspěvcích na veřejné statky a jaký vliv má možnost potrestání takzvaných „černých pasažérů“.

RB337, 3. patro RB

 

Dveře retailu dokořán: značky, spotřebitelé a plýtvání potravinami

Vstupte do otevřených dveří a pojďte hravou formou prozkoumat tajemství retailu. Vyzkoušejte svoji pohotovost a svoje znalosti a ochutnejte závdavek toho, co vás může během studia na Fakultě mezinárodních vztahů potkat. Retail Business je jedním z povinných předmětů na bakalářském programu Mezinárodní obchod na FMV. Jde o prakticky orientovanou část vzdělávání s jasným přesahem do praxe.

RB104, Atrium RB

 

Stačí se zeptat na informatiku, matematické metody, multimédia a data analytics (aneb co se u nás učí) 

Aplikovaná informatika: Když chci studovat informatiku, musím umět programovat? Data Analytics: Konec ruční práce s daty! Informační média a služby: Tvoříme weby. Matematické metody v ekonomii: Nejistota šestého smyslu aneb fascinující svět statistiky a pravděpodobnosti. Multimédia v ekonomické praxi: Multimediální expozice studentských výstupů

RB103, Atrium RB

 

Fotokoutek České spořitelny- dárek na památku 

Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE a přichystala si pro vás dárek na památku v podobě fotky. Přijďte se vyfotit  Atrium RB

Online vysílání

Věříme, že si najdete čas přijet do Prahy, do naší budovy na Žižkově, ale pokud by vám to časově nevycházelo, chystáme pro vás online vysílání.

Link bude zveřejněn v den akce :-).

Videoprohlídka školy

Přijměte pozvání na prohlídku našeho rozsáhlého kampusu. Pražské videoprohlídky natočili studenti Fakulty informatiky a statistiky pro prváky, aby jim v začátcích usnadnili orientaci. A my vám díky nim zprostředkovaně ukážeme prostory, kterými se zanedlouho můžete procházet i vy.

Videoprohlídka Fakulty managementu VŠE

Virtuálně se s námi můžete podívat i do Jindřichova Hradce na Fakultu managementu VŠE.

Často kladené dotazy

Ano, můžete. Na každou fakultu je však potřeba podat přihlášku zvlášť, a to včetně zaplacení poplatku. V rámci jedné fakulty pak lze podat více přihlášek, pokud se hlásíte zároveň na český i anglicky vyučovaný program. Na fakultách však mohou být další specifika (např. ohledně počtu náhradních programů), proto je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Ano, kombinované studium pro bakaláře nabízí FMV v podobě programu Manažer obchodu (ten ovšem není pro čerstvé absolventy, vyžaduje se pět let praxe) a dále FM v Jindřichově Hradci, a to program Management. Z magisterských programů je možné distančně studovat Podnikovou informatiku na FIS a program Management v kombinované formě v Jindřichově Hradci.

Podmínky přijímacího řízení na jednotlivé fakulty se liší. Někde se vyžaduje matematika a cizí jazyk, na FMV dokonce dva cizí jazyky, některé fakulty přijímají na základě SCIO testů a v některých případech vám mohou být dokonce přijímací zkoušky odpuštěny. Je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Na většinu fakult se vyžaduje přijímací zkouška alespoň z jednoho cizího jazyka, a to většinou z angličtiny, na FMV dokonce ze dvou cizích jazyků. Vždy je třeba se pečlivě podívat na podrobné podmínky přijímacího řízení příslušné fakulty. Úroveň jazyka/jazyků by měla být B1/B2.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenska a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na FFÚ, FMV, FPH a FIS je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka. Totéž platí i pro uchazeče o magisterské studium na FIS, pokud neabsolvovali předchozí alespoň bakalářské studium v českém nebo slovenském jazyce.

Ano, přijímačky nanečisto nabízíme. V současné době plánujeme termíny na duben a květen, ovšem vzhledem k současné epidemické situaci doporučujeme pečlivě sledovat aktuální informace na webu nanecisto.vse.cz.

To může být velmi individuální. Doporučený počet kreditů za jeden semestr je 30, což odpovídá zhruba 16-20 hodinám stráveným ve škole za týden. V rámci registrací do vyšších semestrů/ročníků si můžete částečně poskládat rozvrh tak, aby vyhovoval vašim časovým požadavkům.

Přestup mezi fakultami je možný pouze přes přijímací řízení. Předměty se uznávají jenom tři roky nazpět a pouze s výsledkem výborně či velmi dobře. Co se týče možných změn programu, podmínky na jednotlivých fakultách se liší, to je třeba vždy konzultovat s příslušným studijním oddělením.

VŠE nabízí široké spektrum jazykových kurzů od angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, přes portugalštinu a italštinu, až po čínštinu. Povinný je jazyk, ze kterého uchazeč skládal přijímací zkoušku a musí z něj dosáhnout určité úrovně. Další lze studovat v rámci volitelných kurzů. U některých jazyků je dokonce možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky.

VŠE nabízí 4 bakalářské a 8 magisterských programů vyučovaných v angličtině. Více informací můžete najít na webových stránkách Admissions Office.

Ano, v rámci tzv. volně volitelných kurzů lze studovat předměty z různých fakult VŠE, a to např. i v angličtině. Z jiné fakulty se volí i vedlejší specializace v rámci magisterského studia.

Určitě ne. VŠE v rámci svých kolejí na Žižkově, Jižním Městě či v Jindřichově Hradci disponuje dostatečnými ubytovacími kapacitami. Více informací je k dispozici na webu Správy účelových zařízení VŠE suz.vse.cz.

Díky svému zaměření neměla VŠE s přechodem na online výuku zásadní problémy. Vše probíhá přes aplikace MS Teams, příp. Zoom, a to snad ke spokojenosti všech. I když samozřejmě plnohodnotnou prezenční výuku, kdy jste v osobním kontaktu s učitelem a ostatními studenty, to nahradit nemůže.

VŠE má v současné době přes 250 partnerských škol po celém světě a nabízí tak dostatečný počet míst pro studijní pobyty svých studentů. V zásadě každý zájemce má šanci vyjet, byť ne vždy na nejvíce preferovanou školu. Více informací lze najít na webu Oddělení zahraničních styků ozs.vse.cz.

Praxe bývá součástí většinou až magisterských studijních programů. Ovšem řada studentů si během studia řeší praxi po svojí linii, často i za pomoci Kariérního centra VŠE. Více informací lze najít na webu kc.vse.cz.

Ptejte se

Dotazy k bakalářskému/navazujícímu magisterskému studiu můžete směřovat na příslušné Studijní oddělení:

Den otevřených dveří VŠE je realizován za podpory České spořitelny.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: